"Velkommen til Duesvei 40"

Startside

Velkommen til Sameiet Duesvei 40 sine nettsider.

Her vil dere finne informasjon om bygget samt opdateringer fra styret angående nye saker.

 

Send oss din e-post adresse og motta oppdateringer.

Oppgi leilighetsnummer, navn og e-postadresse her post@duesvei40.no

 

mvh

Styret i Duesvei 40

Vedtekter

Vedtekter

 

FOR VELFORENINGEN HØYBLOKK II, DUESVEI 40

 

§ 1. Formål.

Velforeningens formål er å forvalte og bestyre eiendommen Duesvei 40 i samsvar med disse vedtekter og de bestemmelser som er fastsatt i skjøtene/kjøpekontraktene på de enkelte selveierleiligheter.

 

§ 2. Medlemmer

Velforeningens medlemmer består av hjemmel-innehaveme til de enkelte selveierleiligheter i Høyblokk II, Duesvei 40.

Kontaktinformasjon

 

Dues vei 40, 4023 Stavanger

Styret kan kontaktes via e-post: post@duesvei40.no

eller pr. brev, styret har egen postkasse i postrommet.

Multi Media Bar

Previous
Ny hjemmeside for Sameiet Duesvei 40

Nå er endelig ny hjemme side oppe og går.   Her vil styret legge ut nyheter så gå inn og sjekk “Nyheter” med jevne mellomrom. Vi har og samlet vedtekter, husordensregeler og annen nyttig informasjon slik at den er lett tilgjengelig.   Har du kommentarer, ting du savner eller forslag til forbedringer, ta gjerne kontakt på...